024 – 30 30 390 algemeen@alkemadevanpassel.nl
Selecteer een pagina
Stilzwijgende voortzetting van een tijdelijke arbeidsovereenkomst

Stilzwijgende voortzetting van een tijdelijke arbeidsovereenkomst

Stilzwijgende voortzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan onbedoelde gevolgen hebben. Op 30 september jl. heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een procedure waarin de volgende vraag centraal stond. Leidt het in strijd met de CAO niet schriftelijk verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (in plaats van een stilzwijgend verlengde tijdelijke arbeidsovereenkomst)? (meer…)