024 – 30 30 390 algemeen@alkemadevanpassel.nl
Selecteer een pagina
Aanspraak transitievergoeding bij slapend dienstverband

Aanspraak transitievergoeding bij slapend dienstverband

Het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg heeft op 27 december 2018 een opmerkelijke uitspraak gedaan. Wat was het geval? Een ernstig zieke werknemer (van beroep medisch specialist) was al vanaf 6 januari 2016 (volledig) arbeidsongeschikt. De zieke werknemer had het Scheidsgerecht verzocht de werkgever te verplichten het slapende dienstverband op te zeggen. Daardoor zou er voor deze werknemer een aanspraak ontstaan op de transitievergoeding.
(meer…)

Stilzwijgende voortzetting van een tijdelijke arbeidsovereenkomst

Stilzwijgende voortzetting van een tijdelijke arbeidsovereenkomst

Stilzwijgende voortzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan onbedoelde gevolgen hebben. Op 30 september jl. heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een procedure waarin de volgende vraag centraal stond. Leidt het in strijd met de CAO niet schriftelijk verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (in plaats van een stilzwijgend verlengde tijdelijke arbeidsovereenkomst)? (meer…)