024 – 30 30 390 algemeen@alkemadevanpassel.nl
Selecteer een pagina
Aanspraak transitievergoeding bij slapend dienstverband

Aanspraak transitievergoeding bij slapend dienstverband

Het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg heeft op 27 december 2018 een opmerkelijke uitspraak gedaan. Wat was het geval? Een ernstig zieke werknemer (van beroep medisch specialist) was al vanaf 6 januari 2016 (volledig) arbeidsongeschikt. De zieke werknemer had het Scheidsgerecht verzocht de werkgever te verplichten het slapende dienstverband op te zeggen. Daardoor zou er voor deze werknemer een aanspraak ontstaan op de transitievergoeding.
(meer…)

Slapende arbeidsovereenkomsten en (compensatie van) transitievergoeding

Slapende arbeidsovereenkomsten en (compensatie van) transitievergoeding

Voor menig werkgever vormt de transitievergoeding een behoorlijke aanslag op de portemonnee. Werkgevers zijn de transitievergoeding ook verschuldigd bij opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Er zijn dan ook werkgevers die er voor kiezen om de arbeidsovereenkomsten met hun langdurig arbeidsongeschikte werknemers niet op te zeggen, maar deze arbeidsovereenkomsten te laten doorlopen oftewel slapend te houden.

(meer…)

Stilzwijgende voortzetting van een tijdelijke arbeidsovereenkomst

Stilzwijgende voortzetting van een tijdelijke arbeidsovereenkomst

Stilzwijgende voortzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan onbedoelde gevolgen hebben. Op 30 september jl. heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een procedure waarin de volgende vraag centraal stond. Leidt het in strijd met de CAO niet schriftelijk verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (in plaats van een stilzwijgend verlengde tijdelijke arbeidsovereenkomst)? (meer…)

Telecomcontract voor MKB eenvoudig opzegbaar

Telecomcontract voor MKB eenvoudig opzegbaar

Opzegtermijn telecomcontract standaard één maand

Consumenten worden al geruime tijd door de wetgever beschermd tegen stilzwijgende verlenging van allerlei contracten, zoals telecomcontracten. De wetgever komt voor telecomcontracten nu ook het midden- en kleinbedrijf tegemoet. Kleine zakelijke eindgebruikers kunnen per 1 oktober 2016 hun telecomcontract kosteloos opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van (in beginsel) één maand, indien dit contract stilzwijgend is verlengd (na de eerste contractperiode).

‘Consumentenbescherming’ voor MKB

Artikel 7.2a van de Telecommunicatiewet is daarvoor gewijzigd. De wetgever wil kleine zakelijke gebruikers, zoals zzp’ers, gelijke bescherming bieden als consumenten. Door de wetswijziging is het begrip ‘consument’ in dit verband aangepast naar ‘eindgebruiker’. Het is één van de maatregelen van de overheid om kleine zelfstandigen te beschermen tegen de veelal grotere contractpartijen. Op het moment van schrijven kent Nederland alleen al ruim één miljoen zzp’ers. De wetswijziging is dus van invloed op een grote groep ondernemers.

Bij beëindiging werden deze kleine zakelijke gebruikers bij tussentijdse beëindiging van hun telecomcontract tot voor kort geconfronteerd met hoge afkoopsommen. Het overstappen naar een andere aanbieder werd daardoor bijvoorbeeld belemmerd. Ook bij het einde van de bedrijfsactiviteiten waren deze kleine ondernemers veelal nog maanden gebonden aan het betalen van de periodieke vergoeding. Daar is nu een einde aan gekomen.

Hoewel de wettelijke opzegtermijn na de eerste contractperiode één maand is, kan daar nog wel van afgeweken worden. Eindgebruikers moeten daar dan wel uitdrukkelijk (schriftelijk) vooraf mee akkoord gaan. Het kan dus zijn dat een afwijkende opzegtermijn van toepassing is. Naar verwachting zullen aanbieders van telecomdiensten bij het sluiten van (toekomstige) telecomcontracten daar de ‘mogelijkheid’ voor bieden. Let dus op bij het sluiten van een (nieuwe) overeenkomst als je niet langer dan één maand gebonden wilt zijn aan een telecomcontract.

Geldt voor alle lopende contracten

Deze wijziging is van toepassing op alle lopende telecomcontracten. Dus ook telecomcontracten gesloten vóór 1 oktober 2016, zolang de eerste contractperiode maar is verstreken. Bent u een klein zakelijke gebruiker? Misschien een goed moment om eens aanbieders voor telecommunicatie te vergelijken.

Heeft u vragen of ervaart u problemen bij uw opzegging? Neem gerust vrijblijvend contact op met:

mr. P.J.L.R. van Passel