024 – 30 30 390 algemeen@alkemadevanpassel.nl
Selecteer een pagina

Het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg heeft op 27 december 2018 een opmerkelijke uitspraak gedaan. Wat was het geval? Een ernstig zieke werknemer (van beroep medisch specialist) was al vanaf 6 januari 2016 (volledig) arbeidsongeschikt. De zieke werknemer had het Scheidsgerecht verzocht de werkgever te verplichten het slapende dienstverband op te zeggen. Daardoor zou er voor deze werknemer een aanspraak ontstaan op de transitievergoeding.

Verplicht einde slapend dienstverband

Het Scheidsgerecht wees het verzoek toe. Het overwoog daarbij onder meer dat in het licht van het feit dat er inmiddels een wet tot stand is gekomen die aanspraak geeft op compensatie van transitievergoeding (de zogenoemde Wet compensatie transitievergoeding) een werkgever op grond van goed werkgeverschap onder omstandigheden verplicht kan worden om tot beëindiging van de slapende arbeidsovereenkomst over te gaan. Voldoet de werkgever niet aan die verplichting dan kan hij daartoe worden veroordeeld.

Bijzondere omstandigheden

Voor het veroordelen van de werkgever tot beëindiging van het dienstverband achtte het Scheidsgerecht in dit geval bijzondere omstandigheden aanwezig. Die bijzondere omstandigheden zijn namelijk de beperkte levensverwachting van werknemer en het feit dat werkgever geen belang (meer) heeft bij het laten voortduren van de arbeidsovereenkomst. Het belang van de werkgever om te voorkomen dat er een transitievergoeding aan de werknemer moet worden betaald gaat volgens het scheidsgerecht door de hiervoor genoemde Wet in beginsel niet meer op. Voor het Scheidsgerecht legde tevens gewicht in de schaal dat werknemer er een emotioneel belang bij heeft dat in zijn laatste levensfase op korte termijn duidelijkheid ontstaat over afwikkeling van zijn dienstverband.

Transitievergoeding verschuldigd

Werkgever werd aldus veroordeeld de arbeidsovereenkomst aan deze werknemer op te zeggen en de transitievergoeding te betalen (in dit geval een zeer fors bedrag). Wij zijn benieuwd of met deze uitspraak een trend wordt ingezet waarbij het voor zieke werknemers gemakkelijker wordt te bewerkstelligen dat slapende dienstverbanden door de werkgever worden opgezegd. Op basis van de huidige wettelijke regeling is dat in beginsel de enige weg om een transitievergoeding te verkrijgen wanneer een werkgever het dienstverband slapend wil houden.

Deze uitspraak is een goed voorbeeld van de mogelijke gevolgen van het slapend houden van dienstverbanden met zieke werknemers en het effect van de Wet compensatie transitievergoeding. Wij schreven daar eerder al een artikel over.

Arbeidsrechtelijke vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

mr. W.J.B.M. Alkemade