024 – 30 30 390 algemeen@alkemadevanpassel.nl
Selecteer een pagina

OVER ALKEMADE & VAN PASSEL ADVOCATEN

Algemeen

Willem Jan Alkemade (1966) en Paul van Passel (1978) voeren beiden een eenmanspraktijk en werken sinds april 2016 samen onder de gemeenschappelijke benaming “Alkemade & Van Passel advocaten”.

Zij werkten eerder ook al samen bij een ander advocatenkantoor.

Beiden hebben jarenlange ervaring in het juridisch bijstaan (adviseren en procederen) van particulieren en ondernemingen.

Willem-Jan en Paul staan voor betaalbare rechtshulp op maat. Zo wordt niet alleen gewerkt op basis van een uurtarief (het basisuurtarief bedraagt € 175,– exclusief BTW), maar ook voor een vast bedrag (‘fixed fee’). Er wordt geen standaard opslag voor kantoorkosten gehanteerd.

Bent u bij DAS, ARAG, Achmea of een andere verzekeraar verzekerd voor rechtsbijstand? Ook in dat geval kunnen Willem-Jan en Paul u (direct) bijstaan. Indien er een procedure moet worden gevoerd heeft u het recht op een vrije advocaatkeuze en bent u dus niet gebonden aan de advocaat die uw verzekeraar u aanbiedt! Willem-Jan en Paul bieden zo nodig ondersteuning bij uw beroep op de rechtsbijstandverzekering. Dat kan veelal tegen vergoeding van een beperkt, vast bedrag. Wij informeren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden.

Cliënten die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand (‘toevoeging’) kunnen eveneens bij Willem Jan en Paul terecht. Neemt u voor de mogelijkheden contact op.

Een eerste (oriënterend) gesprek (30 min.) is gratis. De ruime parkeergelegenheid bij ons kantoor ook. Naast betaalbare rechtshulp op maat staan wij namelijk ook voor een laagdrempelig contact.

Advocaten

mr. Willem Jan Alkemade

Advocaat

Meer dan twintig jaar ben ik advocaat. Mijn werk bestaat voor een belangrijk deel uit het begeleiden van cliënten in arbeidsrechtelijke kwesties. Ik sta zowel werkgevers als werknemers bij. Daarnaast begeleid ik cliënten op het terrein van het bestuursrecht.

Lidmaatschappen:

-Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
-Vereniging voor Bouwrecht

vaanNova keurmerk specialisatievereniging


LinkedIn_logo Twitter_logo
Direct nummer: 024 – 30 30 392
E: alkemade@alkemadevanpassel.nl

mr. Paul van Passel

Advocaat

Vanwege mijn voorliefde voor techniek, in het bijzonder computers, houd ik mij bij voorkeur bezig met de juridische aspecten op het gebied van ICT en wel in brede zin. Ik zie mijzelf als ‘processor’ van het technische naar het juridische en omgekeerd. De kunst is het recht, dat regelmatig als onbuigzaam wordt ervaren, naar je hand te zetten en zo veel mogelijk te anticiperen op het welbekende ‘voortschrijdend inzicht’. Ik heb echter een brede interesse en ik ben opgeleid in een algemene praktijk. Sinds ik in 2006 als advocaat aan de slag ben gegaan ben ik dan ook op vele andere terreinen actief geweest. Hoewel ik graag procedeer staat het bereiken van een minnelijke oplossing bij mij voorop.

Lidmaatschappen:

-Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR)


LinkedIn_logo Twitter_logo
Direct nummer: 024 – 30 30 391
E: vanpassel@alkemadevanpassel.nl